Условия За Използване

9. Ако Потребителят закупи всички предложени от Доставчика мебели във връзка с изготвения интериорен проект, реално заплатената цена (след приспадане на евентуално използвани отстъпки/ваучери) за тези продукти надвишава 1000 лева с ДДС и ако покупката бъде осъществена в рамките на 20 календарни дни от получаването на интериорния проект по време на втората среща с интериорния консултант на Доставчика, Потребителят ще получи отстъпка от общата сума, дължима за покупката на мебелите в размер на Цената на Услуга Съвети за обзавеждане на дома. Потребителят дължи допълнително заплащане в случай, че надхвърли предвидените за Услуга Съвети за обзавеждане на дома часове на срещите с интериорен консултант — съгласно цените/условията, посочени в т. 8 по-долу от настоящия раздел — по банков път, и не подлежи на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 8 по-долу от настоящия раздел, на Потребителя с интериорния консултант — по банков път, и не подлежат на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл.

8 по-долу от настоящия раздел, на Потребителя с интериорния консултант — по банков път, и не подлежи на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 6 по-долу от настоящия раздел. 2 по-долу от настоящия раздел дата за първа среща, консултант на Доставчика ще се свърже с Потребителя, като последният следва да предостави точни размери на помещението и да изпрати снимки на помещението. 7 по-долу от настоящия раздел. 31.2 Доставка до адрес на клиента: извършва се за обемни и тежки пратки, които се транспортират от Praktis. 13.1 Устройства, поддържани от Андроид операционна система: приложението MS Teams работи с Андроид устройства, които ползват Андроид версия от 7 нагоре, а за iOS 11-13. При поява на нова версия на OS, старата такава няма да бъде поддържана от приложението MS Teams. Ако исканите промени в продуктите налагат това или Потребителят изрично поиска промяна в интериорния проект, се определя нова среща, която се заплаща допълнително на стойност 50 (петдесет) лева за всеки започнат астрономически час. Ако Потребителят не направи в срок доплащането по предходното изречение, Доставчикът има право да откаже по-нататъшно предоставяне на услугата до заплащане на сумата или да прекрати договора за услуга с Потребителя, без предизвестие.

• След приключване на монтажната дейност, Потребителят трябва да направи оглед на извършената работа и задължително подписва приемо-предавателен протокол. • закрие и/или изтрие съответната информация и/или откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. • Финализиране на Заявката за Услуга. 3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. В случай че върнатите Стоки са с оригинални запазени опаковки, Доставчикът възстановява на Потребителя реално заплатената за Стоките сума от страна на Потребителя (с изключение на заплатени суми за връщане, монтаж, демонтаж, транспорт и доставка) по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка, освен когато е използван потребителки кредит, в които случаи съответната сума (в т.ч. 2. Сайтът приема Заявка за Услуга 24 часа в денонощието, всеки ден, след като съответната от Услугите стане налична/активна. В този случай, ако Потребителят иска да му бъде върната заплатена от него сума, в уведомлението по предходното изречение той следва да посочи и банкова сметка за евентуалното й връщане, освен когато е използван потребителки кредит, scrapbooking и преге магазин в които случаи съответната сума (в т.ч.

Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Услугите, които не се отнасят към основните характеристики на Услугите и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. 13.3. Видове браузъри, които се поддържат от MS Teams: MS Teams към момента се поддържа от Internet Explorer 11, Microsoft Edge, RS2 или по-нова версия, Chrome, Firefox, and Safari 11.1 . Присъединете се към нашите доволни клиенти и споделете своето преживяване. MS Teams може да се изтегли за Windows или да се използва директно през браузъра. В случай че Потребителят откаже да предостави изискваното от Доставчика потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Заявката за Услуга с или без допълнително уведомление на Потребителя. В случай че някоя от Услугите има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът извършва единствено и само монтажните дейности посочени в Заявката за Услуга. Потребителят дължи допълнително заплащане в случай, че поиска промяна на изготвения в резултат на Услуга Съвети за обзавеждане на дома интериорен проект — съгласно цените/условията, посочени в т.

Ако сте обожавали тази кратка статия и бихте могли да получите повече факти относно спускане да поръчам любезно прегледайте нашия уеб сайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *